31 Ocak 2023 - Salı
Ana Sayfa / Rüya Tabirleri / A Harfli Rüya Tabirleri / Rüyada Arazi Tarla Görmek

Rüyada Arazi Tarla Görmek

Tanım: arazi tarla : İmar uygulaması olmayan toprak parçasına denir. Tarla, tarıma elverişli alan.

Rüyada Arazi Tarla Görmek

Rüyada Arazi ve tarla görmekeş, ortak, varis, ev, araba ve hizmetçi gibi sahip olduğu kişiler, minder ve yatak gibi araçlar, günah işlenen kısımlar ve diğer yerlerle tabir olunur. Rüyanın şekli ve zamanı dikkate alınarak bunlardan birine yorumlanır.. Bazıları arazi rüyası sırrı saklamayan ara bozucu bir hatuna tabir edildiğini söylemişlerdir. Rüyada arazinin yarıldığını gören kimse, o memlekette haram yemek ve kötülüğün dağılmasına, küçük çocukların veya yeni yetişen küçüklerin dini kural ve kaideleri önemseyen yabancı din yaşantısına özenmelerine, Müslümanlarla, gayri-Müslümanlarla birçok konularda birbirlerine benzemelerine yorumlanır..

Rüyada Arsa ve Arazi Görmek 

Rüyada Arazi Almak, Rüyada Arazi ölçmek, Rüyada Arazi Sulamak, Rüyada Arsa Almak, Rüyada Arsa satmak ile ilgili rüyaların, İslami yorumunu İslami yorumcuları şöyle yapmışlardır.

Rüyada Arazi  Görmek

Rüyada görülen arazi, arsa, tarla, bağ ve bahçe ile alakalı rüyalarınızın tabiri nedir? Arsa ve Arazi eş ( zevce ) ile tabir edilmektedir.

Dânyal (A.S) ‘a yorumu

Eş (zevce) ile tabir olunur. Arazi satın aldığını gören kimse, Bekar ise yuva kurar. Kendine ait olduğu tarla ve araziyi sattığını gören şahıs, eşinden ayrılır. Arazisinin verimli ve bol olduğunu gören şahıs evlatlara ve torunlara nail olur. Arazisinde bir şey yetişmediğini gören şahısın eşi kısır olur.

İbni Şirin (r.a.) Yorumu

Tarlanın, büyümesi bereketli mahsulüne işarettir. Küçük bir tarlanın büyümüş ve genişlemiş olduğunu gören, mahkum olanların serbest bırakılmasına, hamile kadının kolaylık ve hayır ile doğum yapmasına, sahibinin rızkının artmasına, bitkinin oluşmadığını bir yere sahip olduğunu gören kimse, fakir veya kısır bir kadın ile evlilik yapacağı delalet edilir.

Câbir’ül Mağribi (r.a.) ‘a Göre

Rüyada Kendisini geniş ucsuz bucaksız, bir susuz, bitkisiz, kıraç büyük ova, alan ve çöllerde gören kimse, yolculuğa gideceğine haber verilir. Toprağı eşeleyip yediğini gören şahıs, para, altın, değerli eşya, sermaye veya ticaret malı bulur. Kuyu ve sığınak gibi bir şey oluşturmak için yeryüzünü kazdığını gören şahıs, hile ile para yada değerli eşya kazanır. Kendisini yeryüzünün yuttuğunu, yere çakıldığını gören şahıs, bela, musibet ve büyük bir felâkete, üzüntü ve kedere uğrayarak veya eşinden dolayı malını kaybeder. Geniş bir yerden dar bir yere gittiğini gören şahıs, İslâm’dan küfre düşer.

Câbir’ül Mağribi (r.a.) Tabiri

Altında yeryüzünün toplandığını gören şahsın ömrü sona ermiştir. Yeryüzünün altında titrediğini gören şahıs, korku delal ve şaşkınlığa düşer. Çok geniş bir araziye sâhip olduğunu gören şahsın halk içinde îtibâr, kariyer, mevkiisi çok olur. Bir arsa satın aldığını gören şahıs, zengin ve kısır olan bir kadınla izdivaç kurar. Geniş lakin bilmediği bir araziye sâhip olduğunu gören şahıs, Dünyalık olan şeylere kavuşur, isteyip de ulaşamadığı arzularını elde eder, veya bir yabancı kadın ile izdivaç kurar, veya eline ganimet geçer.

Arsa Üzerinde Oturduğunu Görmek

değeri ve mertebesi yükselir. Yere bir cisim ile vurduğunu gören şahıs, erzak, öteberi almak için yolculuk eder.

Rüyada Bir arsa yada arazi yeri sattığını görmek

veya başka bir yere çıktığını gören şahıs, eğer hasta ise, ölür, zengin ise, fakir olur. Yerden avuçlayarak toprak alıp yediğini gören şahsın malı çok olur. Yolda giderken arazinin bitip yolun ufaldığını görmek, iyi yorumlanmaz, vefatına işaret olabilir. Arazisinin toplanıp önüne geldiğini gören kimsenin, uzun hayata işaret edeceği yorumlanır.

Ekilmiş ve yeşermiş araziden ayrılıp kurak ve bozkır araziye girdiğini görmek

sünneti terk etmiş, günahkar insanların arasına girer. Bir yerden çıkıp farklı bir yere giren, bir mekandan diğer mekana gider. Arazisinden ayrılmak istediğini veya bırakıp sattığını gören şahıs, malını elinden çıkarır, veya eşinden ayrılır, Çıktığı araziye geri döndüğünü gören kimse, elinden çıkardığı malı tekrar alarak, boşadığı eşiyle nikah tazeler.

Rüyada tarlada yürüğünü görmek

Bir tarladan öbür tarlaya geçerek yürüdüğünü gören şahsın bir memleketten diğer memlekete yolculuğu devam ettiğine işarettir. Yer üzerine çömelmek pek hayra yorulmaz. Diğer bir açıklamaya göre yere büyük abdest yapmak mal sahibi olmaya delalet eder. Yere yatıp yuvarlanmak iyi olarak tabir edilmez. Diğer bir açıklamaya göre üstüne toz ve toprak bulaşmak kazanç olarak rivayet edilir.

Bir arsa görmek ve bu arsanın üzerinde köprü görmek

Dört şey ile açıklanır. Büyük makam ve şeref sâhibi bir kişi, iyilik, maddi ve manevi yardımlaşmaya delalettir.

Rüyada tarlayı suladığını görmek

Para, altın, değerli eşya veya ticaret malı kazanır, veya Bekar ise yuva kurar. Sahip olduğu tarlaya sel bastığını gören şahıs, hükmen eşinden boşanır. Birçok çukurlarla dolu tarlası olduğunu gören kişi, hileci, yalan ve numarası çok olan süslü bir kadın ile izdivaç kurar. Tarlasının toprağından kerpiç veya tuğla yaptığını gören şahıs, helal mal kazanmak için bir işte çalışacaktır.

İmâmı Nablûsi (r.a.) ‘a göre 

Rüyada görülen arsa ve arazi, kıymetine göre tabirlerin. Rüyada Arazi görmek, Üzerinden geçilen sahipsiz ve ıssız arazi, işçi ve talebe taşıyanlar, sürü sahibi ile satıcı gibi adamlara nispet ile nail olunur. Arazideki yolların aşikar ve doğru olması, engel olmaması veya bunlarla dolu olması, nispet olunan adamların maddi manevi işlerinin kolaylık ile zorluğuna göre, üzüntü ve kederlerinin dağılması veya artmasına yorumlanır..

Arazi düz ve ucsuz , güzel, engelli, taşlık, yolları eğri ise,

iyi yorumlanmaz. Sahibi belli olan arazi veyahut onu satın alan, veraset ve kiralayan kimseden nispet olunduğundan arazide görülecek iyi ve kötü, fazla ve eksik sahibine iyi ve zahmet, kâr ve zarar ile tabir edilir.

 

Bir tarlaya sahibi olduğunu görmek

bekar ise evlenir, evladı yoksa ahirete göçer, biriyle ortak iş yeri kurar, bir insana malını, sırrını aktarır, miras yer, araba  alır veya sürekli çalışacak bir hizmetçi ile alır. Bu rüyanın sahibi layık biri ise, en büyük makama oturur. Eğer hasta ise, deva bulur. Eğer bu sahip olduğunu arazi geniş, güzel ve temiz ise, yaptığı şeyden nail olur. Eğer o yerde birtakım pislik, kemikler veya çöp varsa yaptığı şeyler hayırlı değildir. Toprağın kendisine söz söylediğini gören şahıs, uydurma sözler duyar, sakladığı sırrı açığa çıkar.

Rüyada Arsa Ölçmek

Rüyada bir ölçme cihazıyla yada göz kararı arsa ölçtüğünün görmek Rüya sahibinin karşısına düzgün nitelikte, kendi gönlü hem de kendi güzel olan bir kimseyle birlikte yaşamaya bununla dışarı çıkacağına delalettir.

Rüyada yeryüzü’nün sallandığını görmek

eşinin bebeğini düşürmesine, bekar ise, acı bir haber ile yıkılacağına, yeryüzünün çöküp herkesin battığını görmek, asilere ve isyana, kebiri altında yeryüzünün toplandığını görmek, işinin rast gitmemesine, eşinden ayrılmaya, memursa görevinden ayrılacağına veya sürgüne gönderileceğine, yeryüzünün bakır, demir ve taş gibi bir maddeye dönüştüğünü görmek, hamilenin güçlüğüne, rüya sahibinin bir işi terk edip diğerine başlamasına, Diğer bir yoruma göre kâr kazanca veya bir ganimet bulmasına, kendini toprak olmuş görmek, halk arasında mertebesinin yükselmesine, veya kendisine çeki düzen vermesine tâbir edilir.

Rüyada Toprak veya Araziyi Arkasına Yükleyip Ağırlık Hissetmediğini Görmek

diğer birinin kendisini kandırıp veya haksızlıkla veya zorla ve hile ile arazisini almaya veya yeryüzünde hükmünü yürüten bir adaletsiz olmaya işarettir. Diğer bir görüşe göre dokumacı olmaya yorumlanır. Toprağı yediğini görmek, ziraatçılık yapmaya, bir görüşe göre üzerinde ikamet ettiği veya dayandığı şeyleri satıp yemeye, yerin yarılarak şahsı yuttuğunu görmek, şaşırmaya, utanca, geçim sağlamakta güçlüğe, Diğer bir açıklamaya göre yolculuğa hareket etmeye veya tutuklanmaya yorumlanır.

Rüyada Yoprak ve Arsadaki Alanın Yarıldığını Görmek

ve bir hayvan çıkıp insanlar ile konuştuğunu gören şahıs, acayip bir iş işler ve halk ona şaşırır. Diğer bir açıklamaya göre rüyâ sâhibinin ölümü yaklaşmıştır. Bir görüşe göre rüyâ sâhibi imanı tezkin değildir. Araziyi kazdığını gören şahıs, hasta ise, veya hastası varsa ölür. Bir insanı sokmak için bir yeri kazdığını gören şahıs, birine hile kurar. Arazide su yolu kazdığını gören şahıs, geçinmek için bir işte çalışır. Bu kazma işini tamamlayıp suyu akıttığını gören şahıs, bekar ise, işte zorlukları atlatıp başarılı olur. Yere büyük bir çukur kazdığını gören kimse, eşinden ayrılır.

Rüyada Tarlada Çukur Görmek

Çukurun kenarında durup içine girmediğini gören şahıs, eşiyle kavga eder. Bir çukurdan çıktığını gören kimse, hasta ise, deva bulur, haklı veya haksız yere gittiği cezaevinde cezasını çekmekte bulunan şahıs kurtulur, sıkıntıda ise, sıkıntısı biter. Çukurda olup kendini kurtarmaları için bağırdığı hâlde yardım bulamadığını gören şahıs, vefât eder. Araziyi teftiş ve kontrol eden şahıs, dünya işleri ile uğraşır. Arazinin kendisiyle konuştuğunu gören şahıs, uzun yaşar.

Rüyada Arazi Üzerinde Kenarında Kanal Kazdığını Görmek

Rüyayı gören şahıs, halka iyilik etmekle onları mutlu eder. Bir görüşe göre büyük bir makama geçer. Bir köprü inşa ettiğini gören şahıs, dininde güçlü olur. Bir köprüyü yıktığını gören şahıs, dininden ayrılır.

İlginizi Çekebilir..

Biruya Rüya Tabiri

Rüyada Cami Tuvaleti Görmek

Rüyada Cami Tuvaleti Görmek Tuvalet ile alakalı yorumlar genellikle negatif şekilde yapılır. Lakin, her rüyadada …

2 Yorum

  1. İyi günler rüyamda yeşil bir tarlada kocaman bir köpek beni kovalıyordu korkuyla uyandım nedir yorumu acaba tşk.

    • Oztan bey rüyada yeşiltarlada köpek tarafından kovalandığını görmek ve rüyanızda korku duymanız; sizin muradınızın bir istemeyeniniz tarafından bozulmak istenmesine yorumlanır.
      Tavsiye; bu günlerde tamamına erdirmek istediğiniz bir hayalinizin başarmak üzeresiniz fakat çevrenizde bu hayalinizi gerçekleştirmek istediğiniz konuyu bozmak isteyen birilerini olabilir dikkat edin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.